• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

Cadence OrCAD/Allegro 17.2 QIR7

Fredag 19 oktober 2018

OrCAD QIR7  fokuserar på hur man introduserar och hanterar fysiska, elektriska och tillverknings regler.

Ny unik teknologi för OrCAD PCB Designer Professional

-  Real-Time design, Se direkt grafiskt i designen granskning av impedans,  överhörning, ledningdragning, placering och tillverkningsregler.

   Underlättar att tidigt i flödet hitta problem kopplat till "High Speed"

-  DFM wizard underlättar uppsättande av regler för tillverkning och även importera olika tillverkares regler.

-  Ytterligare förbättringar kopplade till "High Speed Designs". Dynamisk faskontroll för differentiella par, Z-axel fördröjning och stöd för "Backdrilling".

Mer info finner du här