• GATEline, kvalite sedan 1984

  • Schemakonstruktion

  • Simulering

  • Mönsterkortskonstruktion

  • Signalintegritet

  • PLM-system

GATEline är nu återförsäljare av Arena PLM från Arena Solutions

Fredag 28 juni 2019

GATEline har framgångrikt sålt Omnify PLM under många år och i och med att Omnify blivit uppköpta av Arena Solution kan vi nu även erbjuda våra kunder Arena PLM 
 
Både Arena och Omnify har en lång historia av framgång på PLM-marknaden med en stark kundorientering och en vision för att hjälpa företagen att uppnå sina tillverkningsmål.
 
Mjukvaran från Omnify kommer finnas kvar under överskådlig tid för de som idag använder Omnify Empower PLM. Det kommer även komma ut en version 8 av Omnify Empower PLM. GATEline erbjuder Arena PLM för nya kunder.