Support                    @TeamViewer 

När du har ett gällande underhållsavtal med GATEline har du tillgång till prioriterad teknisk support utan kostnad. Har du en produkt från Cadence Design Systems har du även möjlighet att logga in på Cadence Online Support. (COS). Där kan då söka svar på dina frågor och även ladda ner senaste mjukvara och "hotfix".

Du når vår support via telefon, e-post till support@gateline.se  eller kontaktformuläret. Uppge dittavtalsnummer i ämnesrutan. Vi svarar så snabbt vi kan. Till vår hjälp har vi bland annat TeamViewer för att om det är nödvändigt kunna se problemet direkt på din dator.

Om du inte har ett giltigt underhållsavtal debiterar vi löpande för nerlagd tid efter det vi har fått en skriftlig beställning.

När du har ett gällande avtal har du också tillgång till support från våra leverantörer:​

 Cadence Online Support

 Omnify Support Portal

 EMA Resource Center