sveriges-flagga.jpg storbritanniens-flagga.jpg

Produkter
Support GM-portalen Nyheter Kontakta oss Karriär

 

 

                                                        Allegro PCB Editor

Regelstyrd mönsterkortslayout från enklare konstruktioner till konstruktioner med höga frekvenser och komprimerad ledningsdragning. Cadence® Allegro® PCB Editor är en marknadsledande produkt för layout av komplexa mönsterkort. I produkten ingår Constraint Manager, som hjälper till att hålla reda på både fysiska och elektriska begränsningar och konstruktionsregler. Allegro PCB Editor hanterar de flesta krav som ställs vid framställning av mönsterkortet vad det gäller layout, möjligheter att testa och tillverkning.

Allegro_OrCAD_pcb_300-3.jpg

Några fördelar:

 • Ett komplett, skalbart system för mönsterkortslayout.
 • Layoutarbetet styrs av konstruktionsregler och begränsningar vilket ger snabbare konstruktionstid.
 • Interaktiv miljö för framtagning och redigering av komplexa flerlagerskort med höga frekvenser.
 • Integrerad RF/analog konstruktion och analog/digital simulering.
 • Interaktiv planering av utrymme och komponentplacering.
 • En interaktiv funktion för editering av etsningskonturer i realtid kopplad till on-line DRC med Push and Shove funktion.
 • Dynamiska Positiva Shapes som ger möjlighet till editering av shapes i realtid t.ex. ändringar i en shape startar omedelbart en uppdateringsrutin.
 • Integreringen med Allegro PCB Router ger möjlighet att köra routingkommandon från Allegro PCB Editor via en dialogruta.
 • Stödet för differentiella par ger möjlighet att dra ledningsmönstret för differentiella par samtidigt under kontroll av reglerna för ledarparet.
 • Möjlighet att dela upp konstruktionen till olika konstruktionsgrupper.
 • Utdata i ett stort antal format för tillverkning.

Version 16.6

Datablad

 Cadence Allegro PCB Design Solution
Allegro PCB RF Option


Liknande produkt

 OrCAD PCB Editor


Ingående modul
Constraint Manager

GATEline AB l Alfred Nobels Allé 214 l 146 48 Tullinge, Sweden l Phone: +46 8 778 44 40
Copyright © 1997 - 2014 GATEline AB

Cookies