sveriges-flagga.jpg storbritanniens-flagga.jpg

Produkter
Support GM-portalen Nyheter Kontakta oss Karriär

 

 

                                                        Allegro PCB SI

Komplett skalbart system för konstruktion och analys av digitala mönsterkort innehållande signaler med hög frekvens. Cadence® Allegro® PCB SI är en integrerad konstruktionsmiljö för konstruktörer som utvecklar komplexa digitala konstruktioner där signalintegritet är viktigt. Produkterna i Allegro-serien gör det möjligt för användaren att tidigt i konstruktionsfasen ta fram och optimera konstruktionsreglerna. Det ger också möjlighet till ett regelstyrt konstruktionsarbete och analyser kan utföras både före och efter layout. Resultatet blir att sannolikeheten att konstruktionen fungerar vid första försöket är hög. Detta gäller även de mest komplexa konstruktionerna.

Allegro PCB SI ger skalbarhet för att konstruera mönsterkort med ett stort antal nät för höga frekvenser till kort med ett fåtal nät som arbetar i multigigahertz området. Den integrerade miljön ger möjlighet att utforska och åtgärda elektriska beteenden i konstruktionens funktion i varje steg under konstruktionsarbetets gång. När marginalerna för timingen i kretsarna minskar är det viktigt att ta ställning till eventuella effekter på signalen antingen det sker inne i komponentkapseln eller på kretskorten.

Allegro_SI_300.jpg

Några viktiga funktioner:

  • Välintegrerad med Allegro PCB Editor
  • Stöd för S-Parametrar.
  • Hög kapacitet, kraftfull snabb simulering.
  • Makromodellering ger möjlighet att simulera och analysera ledningsdragningen med komplexa nya drivare och mottagare snabbt och noggrant.
  • Skalbart och välintegrerat för komplexa digitala system med höga signalfrekvenser.
  • Konstruktionsarbetet styrs av uppsatta optimerade restriktioner vilket garanterar att konstruktionen följer konstruktionsreglerna.
  • Löser problem tidigt i konstruktionsfasen genom avancerade analyser inkluderande svepning av parametrar, användardefinierade stimulus och uppmätta värden.
  • Effektivt stöd för konstruktion och analys av differentiella signaler.
Version 16.6

Datablad
Cadence PCB Signal and Power Integrity
Ingående modul
Constraint Manager

GATEline AB l Alfred Nobels Allé 214 l 146 48 Tullinge, Sweden l Phone: +46 8 778 44 40
Copyright © 1997 - 2014 GATEline AB

Cookies